Uslovi za članstvo u Ebuno-u


Da biste mogli koristiti Ebuno, prihvatite naše uvjete i odredbeEbuno Ebuno AB

politika privatnosti

Ebuno AB, švedska kompanija s organizacijskim brojem 559183-6027 („Ebuno""we""naša"Ili"us”), Odgovoran je za obradu vaših ličnih podataka kako je opisano u nastavku. Ova se politika privatnosti tiče vas koji registrirate račun i postanete Ebuno korisnik.

Mi brinemo i cijenimo vašu privatnost. Kroz ovu politiku privatnosti, stoga vam želimo pružiti informacije o tome kako obrađujemo vaše lične podatke, kao i koja prava imate u vezi sa našom obradom vaših ličnih podataka.

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće opće svrhe:

Ispod možete pročitati više o tome kako obrađujemo vaše lične podatke. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s našom obradom vaših ličnih podataka ili ako želite ostvariti neko od svojih prava prema zakonu o zaštiti podataka, kontaktirajte nas putem naše adrese e-pošte [email zaštićen] ili nas nazovite + 46 (0) 73 143 8750 . Naša poštanska adresa je Drottvägen 5, 18264 Djursholm, Švedska.  

Ispod možete pronaći detaljnije informacije o sljedećim temama: 

Odakle prikupljamo vaše lične podatke i da li ste nam potrebni da nam dostavite lične podatke? 2

Ko može dobiti pristup vašim ličnim podacima i zašto? 2

Gdje se obrađuju vaši lični podaci? 2

Koja prava imate u vezi sa našom obradom vaših ličnih podataka? 3

Detaljan opis načina na koji obrađujemo vaše lične podatke 4

Ako registrirate račun i postanete Ebuno korisnik 4

Ako učestvujete u anketama i / ili igrama, pružamo vam 5

Ako komunicirate s nama na društvenim mrežama 7

Ostale djelatnosti prerade 8

Balansiranje procjena interesa 9

Odakle prikupljamo vaše lične podatke i da li ste nam potrebni da nam dostavite lične podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo direktno od vas, na primjer kada registrirate račun i odgovorite na naša pitanja o profilisanju.

U nekim od naših pitanja o profilisanju možete odabrati da s nama podijelite osjetljive lične podatke (npr. Podatke o svom zdravlju). Odgovor na ova pitanja nije obavezan i obrađivat ćemo podatke koje nam podijelite samo ako date svoje eksplicitno saglasnost .  

Generalno, vi ste slobodni da li želite da nam date svoje lične podatke. Međutim, u nekim slučajevima je potrebno da nam dostavite lične podatke, npr. Za registraciju računa. Koje tačno lične podatke tražimo od vas, možete pronaći u donjim tabelama u vezi sa pravnim osnovama „ispunjenje ugovora“ i „zakonska obaveza“. Podaci koje tražimo od vas nikada nisu osjetljivi podaci.

Ako nam ne dostavite određene tražene lične podatke, nećete moći sudjelovati u anketama ili igrama koje pružamo niti kreirati i koristiti račun. Pored toga, nećemo biti u stanju poštovati zakone o knjigovodstvu i računovodstvu i rješava moguće pravne zahtjeve.  

Ko može dobiti pristup vašim ličnim podacima i zašto?

Vaše osobne podatke primarno obrađujemo u Ebuno-u. Međutim, u određenim slučajevima vaše lične podatke delimo sa trećim stranama u skladu sa dole navedenim.

Ako želite znati više s kime dijelimo vaše lične podatke, slobodno nas kontaktirajte. Naši detalji za kontakt mogu se naći na početku ove politike privatnosti.

Bez obzira na svrhu naše obrade vaših ličnih podataka, mi ćemo vaše osobne podatke podijeliti s našim dobavljačima IT-a koji će ih obrađivati ​​u naše ime i prema našim uputama kako bismo osigurali dobro i sigurno IT poslovanje. Vaše osobne podatke dijelimo samo s našim dobavljačima IT usluga ako je to potrebno kako bi oni ispunili svoje obaveze prema nama u skladu s ugovorom koji imamo s njima.

Ako učestvujete u anketama

Gdje se obrađuju vaši lični podaci?

Mi, kao i naši obrađivači, uglavnom obrađujemo vaše lične podatke unutar EU / EEA. Kada obrađujemo vaše osobne podatke izvan EU / EEA, to činimo jer će naš partner, koji nam pomaže da uparimo vaš profil s anketama koje smatrate zanimljivim i relevantnim, pohraniti vaše osobne podatke izvan EU / EEA.

Kada prenosimo vaše lične podatke izvan EU / EEA, to činimo na osnovu odluke Komisije, standardnih ugovornih klauzula ili štitnika za zaštitu privatnosti.

Ako želite znati više s kime dijelimo vaše lične podatke, slobodno nas kontaktirajte. Naši detalji za kontakt mogu se naći na početku ove politike privatnosti.

Koja prava imate u vezi sa našom obradom vaših ličnih podataka?

Prema važećem zakonodavstvu o zaštiti podataka, ovisno o okolnostima, imate pravo na niz različitih prava koja su navedena u nastavku.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s tim pravima ili ako želite koristiti neko od svojih prava, slobodno nas kontaktirajte. Naši detalji za kontakt mogu se naći na početku ove politike privatnosti.

Pravo na informacije i pristup

Imate pravo dobiti a potvrda o tome da li obrađujemo vaše lične podatke. Ako obradimo vaše lične podatke, vi takođe imate pravo na primanje informacije o tome kako obrađujemo lične podatke i da biste dobili kopiju vaših ličnih podataka.

Pravo na ispravku

Imate pravo da imate ispravljeni netačni lični podaci i imati popunjeni nepotpuni lični podaci.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) i ograničenje obrade

Imate pravo na to izbrisati vaše lične podatke u određenim slučajevima. To je slučaj, npr. Kada lični podaci više nisu potrebni za svrhe u koje su prikupljeni ili na bilo koji drugi način obrađeni i kada vaše osobne podatke obrađujemo na osnovu svog legitimnog interesa i nalazimo, slijedeći vaš prigovor (vidi dolje Pravo na prigovor), da nemamo pretežni interes da ga nastavimo obrađivati.

Takođe imate pravo tražiti da i mi ograničiti našu obradu vaših ličnih podataka. Na primjer, kada dovodite u pitanje tačnost ličnih podataka, kada ste se usprotivili našoj obradi vaših ličnih podataka na osnovu našeg legitimnog interesa ili ako je obrada nezakonita, a usprotivite se brisanju svojih ličnih podataka i umjesto toga želite nas da ograničimo našu obradu.

Pravo na prenosivost podataka

U određenim slučajevima imate pravo na dostavu takvih ličnih podataka (koji se tiču ​​vas) koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu. Također imate pravo da u određenim slučajevima takvi lični podaci budu prebačeni drugom kontroloru, gdje je to tehnički izvedivo.

Pravo na prigovor

Imate pravo prigovora na našu obradu vaših ličnih podataka ako ih koristimo marketinške svrhe.

Takođe imate pravo prigovoriti našoj obradi vaših ličnih podataka kada se obrada temelji na pravnoj osnovi “Legitimni interes”. Situacije kada svoju obradu zasnivamo na našem legitimnom interesu navedene su u donjim grafikonima, a više o našem balansiranju procjena interesa možete pročitati na kraju ove politike privatnosti. U nekim slučajevima možemo nastaviti obrađivati ​​vaše lične podatke čak i ako ste se usprotivili našoj obradi. To može biti slučaj ako za obradu možemo pokazati nužne legitimne razloge koji premašuju vaše interese ili ako je to u svrhu uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane od pravnih zahtjeva.

Pravo na povlačenje pristanka

Imate pravo povući dani pristanak u bilo kojem trenutku. Povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na osnovu vašeg pristanka prije povlačenja.

Pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu

Imate pravo na to podnijeti žalbu nadzornom tijelu u vezi sa našom obradom vaših ličnih podataka.

Takva žalba može se podnijeti nadležnom tijelu države članice EU / EEA u kojoj živite, radite ili gdje je došlo do navodnog kršenja važećeg zakonodavstva o zaštiti podataka. U Švedskoj je nadzorno tijelo Švedska uprava za zaštitu podataka.

Detaljan opis načina na koji obrađujemo vaše lične podatke

Grafikon u nastavku detaljno opisuje zašto obrađujemo vaše lične podatke, koje lične podatke obrađujemo, zakonsku osnovu za obradu i koliko dugo obrađujemo vaše lične podatke.

Ako registrirate račun i postanete Ebuno korisnik

Da administrirate svojim računom

Kakvu obradu vršimo

Koje lične podatke obrađujemo

Naš zakonski osnov za obradu

 • Da biste kreirali i omogućili vam da sigurno koristite svoj račun, uključujući i komunikaciju s vama u vezi sa svojim računom
 • Da biste dobili blagodati posjedovanja računa, uključujući npr. Omogućavanje upravljanja postavkama i dobivanje pristupa historiji ankete
 • Da biste pratili bodove koje dobijate iz različitih popunjenih anketa
 • Da biste izračunali rangiranje u odnosu na ostale Ebuno korisnike na osnovu vaših bodova

Podaci koje nam pružate, npr .:

 • Ime
 • Kontakt podaci (e-mail)
 • Poštanski broj i grad
 • pol
 • Datum rođenja
 • Broj anketa koje ste ispunili i bodovi koje ste sakupili
 • Ostale informacije koje ste nam odlučili pružiti, poput adrese i broja telefona

Izvršenje ugovora

Obrada je potrebna da bismo ispunili ugovor u vezi s vašom registracijom u Ebunu.

Legitimni interes

Da biste ispunili bilo koji ugovor, nije nam potrebno da nam dostavite podatke o svojoj ulici i broju telefona. Ove informacije se umjesto toga obrađuju na osnovu našeg legitimnog interesa za obradu vaših ličnih podataka u svrhu administriranja vašeg računa.

 • Da pratite kada ste uputili prijatelja na Ebuno i koliko su bodova sakupili kako bi vas nagradili dodatnim bodovima
 • Bodovi koje sakupljate
 • Ime prijatelja kojeg ste uputili
 • Broj bodova koje je dobio vaš prijatelj

Legitimni interes

Naš legitimni interes da obrađujemo vaše lične podatke kako bismo vas nagradili dodatnim bodovima za regrutovanje jednog od vaših prijatelja u Ebuno.

Ako ste vi preporučeni prijatelj i registrirate račun, obrađivat ćemo vaše osobne podatke na osnovu izvršenja ugovora, pogledajte gore.

Period skladištenja: Čuvat ćemo vaše osobne podatke dok ne odlučite izbrisati svoj račun u Ebunu ili dok ne budete neaktivni 3 godine.

Da administrirate svojim profilom

Kakvu obradu vršimo

Koje lične podatke obrađujemo

Naš zakonski osnov za obradu

 • Da vam postavljam pitanja kako bih vam stvorio profil koji se može podudarati sa relevantnim anketama
 • Da vam daju ankete koje odgovaraju vašim interesovanjima i ličnostima
 • Da biste pratili pitanja na koja odgovarate kako biste vas nagradili dodatnim bodovima

Imajte na umu da nije obavezno odgovoriti na ova pitanja i da sami birate koje informacije želite podijeliti s nama.

Podaci koje nam pružate, npr .:

 • Podaci o vašem domaćinstvu, obrazovanju i zanimanju, automobilu, hrani i pićima, hobijima i interesima, elektronici, računarskim i video igrama, medijima, putovanjima i u kojim istraživanjima ste spremni sudjelovati
 • Informacije o vašoj etničkoj pripadnosti, navikama pušenja i duhana, zdravstvenoj zaštiti i eventualnoj djeci

Legitimni interes

Naš legitimni interes za obradu vaših ličnih podataka koje ste nam odabrali da bismo mogli stvoriti i administrirati vaš profil.

Izričiti pristanak

Osjetljive informacije obrađivat će se na temelju vašeg izričitog pristanka. Takvu saglasnost možete povući u bilo kojem trenutku. Također možete promijeniti neke od odgovora koje ste dali na „Radije ne bih to izjavio“.

Period skladištenja: Čuvat ćemo vaše lične podatke sve dok ne odlučite da izbrišete svoj račun, dok ne budete neaktivni 3 godine ili dok ne promijenite svoje odgovore u „Radije to ne bih prijavljivao“. Ako povučete pristanak, prestat ćemo pohranjivati ​​vaše osjetljive lične podatke odmah.

Ako učestvujete u anketama i / ili igrama koje pružamo

Da biste omogućili da se vaš profil podudara sa relevantnim anketama

Kakvu obradu vršimo

Koje lične podatke obrađujemo

Naš zakonski osnov za obradu

 • Da bismo omogućili da se vaš profil podudara s anketama koje su vam relevantne i zanimljive, dijelimo informacije s našim partnerima
 • Naš partner uparuje vaš profil sa kompanijama koje imaju ankete kako unutar EU tako i izvan EU

Podaci koje nam pružate, npr .:

 • Ime
 • Kontakt podaci (e-mail)
 • Poštanski broj i grad
 • pol
 • Datum rođenja
 • Broj anketa koje ste ispunili i bodovi koje ste sakupili
 • Ostale informacije koje ste nam odlučili pružiti, poput adrese i broja telefona
 • Ostale informacije iz pitanja za profilisanje na koja ste odabrali odgovor

Legitimni interes

Naš legitimni interes da obrađujemo vaše lične podatke kako bismo omogućili da se vaš profil podudara s anketama koje smatrate relevantnim i zanimljivim.

Izričiti pristanak

Osjetljive informacije obrađivat će se na temelju vašeg izričitog pristanka. Takvu saglasnost možete povući u bilo kojem trenutku. Također možete promijeniti neke od odgovora koje ste dali na „Radije ne bih to izjavio“.

Period skladištenja: Obrađivat ćemo vaše osobne podatke dok se ne izvrši podudaranje. Prestat ćemo pohranjivati ​​vaše osjetljive lične podatke odmah kada povučete svoj pristanak ili promijenite svoje odgovore u "Radije ne bih to izjavio".

Davanje anketa

Kakvu obradu vršimo

Koje lične podatke obrađujemo

Naš zakonski osnov za obradu

 • Da biste dobili ankete u kojima možete učestvovati
 • Da vam dodijele bodove za svaku anketu u kojoj sudjelujete

Imajte na umu da vam pružamo priliku da učestvujete u anketama, ali stvarnim anketama upravljaju treće strane. Ako odlučite navesti svoje ime ili bilo koje druge podatke o sebi u anketi, anketna kompanija možda će vam moći odgovoriti kao osobi. U takvim će slučajevima istraživačka kompanija postati kontrolor. Ako želite znati više o tome kako obrađuju vaše podatke, možete kontaktirati odgovarajuću kompaniju.

Podaci koje nam pružate, npr .:

 • Ime
 • Kontakt podaci (e-mail)
 • Poštanski broj i grad
 • pol
 • Datum rođenja
 • Ostale informacije koje ste nam odlučili pružiti, poput adrese i broja telefona
 • Broj anketa koje ste ispunili i bodovi koje ste sakupili
 • Informacije koje ste nam dostavili putem svog profila

Legitimni interes

Naš legitimni interes je da obrađujemo vaše lične podatke kako bismo vam pružili ankete u kojima možete učestvovati.

Period skladištenja: Obrađivat ćemo vaše lične podatke sve dok anketa ne bude finalizirana.

Pružanje igara

Kakvu obradu vršimo

Koje lične podatke obrađujemo

Naš zakonski osnov za obradu

 • Da biste dobili igre koje možete igrati
 • Da biste izračunali bodove nakon svake igre koju pobjeđujete ili gubite
 • Da biste izračunali rang u odnosu na ostale igrače

Podaci koje nam pružate, npr .:

 • Ime
 • Broj bodova koje ste sakupili
 • Broj bodova koje osvojite ili izgubite igrajući igre

Legitimni interes

Naš legitimni interes je da obrađujemo vaše lične podatke kako bismo vam omogućili igranje igara koje pružamo, priliku za osvajanje dodatnih bodova i provjeru vašeg rangiranja u odnosu na druge korisnike.

Period skladištenja: Čuvat ćemo vaše lične podatke dok ne odlučite izbrisati svoj račun ili dok ne budete neaktivni 3 godine.

Da upravljate povlačenjem bodova u zamjenu za poklon kartice

Kakvu obradu vršimo

Koje lične podatke obrađujemo

Naš zakonski osnov za obradu

 • Da biste pretvorene bodove pretvorili u poklon kartice
 • Da vam pošaljem poklon karticu

Podaci koje nam pružate, npr .:

 • Ime
 • Kontakt podaci (e-mail)
 • Broj anketa koje ste ispunili i bodovi koje ste sakupili
 • Informacije o tome koju ste poklon karticu odabrali

Izvršenje ugovora

Obrada je potrebna da bismo ispunili ugovor u vezi s vašim članstvom u Ebunu, što znači da dobivate bodove koje možete podići na poklon kartice u zamjenu za sudjelovanje u anketama.  

Period skladištenja: Obrađivat ćemo vaše osobne podatke dok se povlačenje ne finalizira.

Da upravljate povlačenjem bodova u zamjenu za PayPal novac

Kakvu obradu vršimo

Koje lične podatke obrađujemo

Naš zakonski osnov za obradu

 • Da biste pretvorene bodove pretvorili u PayPal novac
 • Da vam pošalje PayPal nagradu

Imajte na umu da kako bismo vaše bodove pretvorili u PayPal novac, dijelimo vaše osobne podatke s PayPal-om. Ako želite više informacija o tome kako PayPal obrađuje vaše podatke, možete kontaktirati PayPal.

Podaci koje nam pružate, npr .:

 • Ime
 • Kontakt podaci (e-mail)
 • Broj anketa koje ste ispunili i bodovi koje ste sakupili
 • Informacije o tome koju ste poklon karticu odabrali

Izvršenje ugovora

Obrada je neophodna da bismo ispunili ugovor koji se odnosi na vaše članstvo u Ebunu, što znači da primate bodove koji se mogu podići kao PayPal novac u zamjenu za sudjelovanje u anketama.  

Period skladištenja: Čuvat ćemo vaše osobne podatke dok se povlačenje ne finalizira.

Ako komunicirate s nama dalje društvenih medija

Da komuniciramo s vama na društvenim mrežama

Kakvu obradu vršimo

Koje lične podatke obrađujemo

Naš zakonski osnov za obradu

 • Da komuniciramo s vama na našem nalogu na društvenim mrežama (Facebook), npr. Ako komunicirate s nama na našoj stranici
 • Informacije s vašeg profila na dotičnim društvenim mrežama (korisničko ime i bilo koja slika koju ste odabrali za svoj račun)
 • Informacije koje pružate na našoj stranici

Legitimni interes

Naš legitimni interes da obrađujemo vaše lične podatke radi komunikacije s vama na našoj platformi društvenih medija.

Period skladištenja: Vaši lični podaci bit će uklonjeni ako od nas zatražite da ih uklonimo ili ako sami izbrišete sadržaj, ali u suprotnom ćemo lične podatke pohranjivati ​​na platformi društvenih medija do daljnjeg.

Ostale djelatnosti prerade

Pružanje korisničke usluge

Kakvu obradu vršimo

Koje lične podatke obrađujemo

Naš zakonski osnov za obradu

 • Odgovorite i upravljajte pitanjima korisničke službe

 • Ime
 • Kontakt podaci koje navedete u našem kontaktu
 • Ostale informacije koje navodite u vezi s pitanjem, npr. Problem s funkcijom

Legitimni interes

Naš legitimni interes da obrađujemo vaše lične podatke kako bismo odgovorili i upravljali pitanjima korisničke službe.

Period skladištenja: Vaše lične podatke čuvat ćemo tokom perioda od 2 godine nakon što se riješi pitanje korisničke službe.

Da poboljšamo naše usluge

Kakvu obradu vršimo

Koje lične podatke obrađujemo

Naš zakonski osnov za obradu

 • Poboljšati naše usluge i funkcije web stranice na osnovu vaših povratnih informacija

Podaci koje nam pružate, npr .:

 • Ime
 • Detalji za kontakt (e-mail)
 • Ostale informacije koje nam dajete kada nam šaljete povratne informacije

Legitimni interes

Naš legitimni interes za obradu vaših ličnih podataka radi obrade vaših povratnih informacija i poboljšanja naših usluga.

Period skladištenja: Vaše osobne podatke čuvat ćemo tokom perioda od 2 godine.  

Za rješavanje bilo kakvih zahtjeva i prava

Kakvu obradu vršimo

Koje lične podatke obrađujemo

Naš zakonski osnov za obradu

 • Rukovati svim potrošačkim pravima, poput prava na žalbu
 • Branimo se od potraživanja i žalbi
 • Inicirajte bilo kakve zahtjeve
 • Ime
 • Podaci za kontakt koje ste odabrali da koristite, npr. Adresa e-pošte i / ili broj telefona
 • Informacije iz naše komunikacije s vama u vezi s potraživanjem, npr. Informacije o relevantnoj rezervaciji ili informacije o vašem boravku

Pravna obaveza

Obrada je neophodna radi poštivanja zakonskih obveza kojima smo podvrgnuti, tj. Poštivanja zakonske obaveze koja podliježemo. 

Legitimni interes

Naš legitimni interes da obrađujemo vaše lične podatke kako bismo se zaštitili od moguće pravne tužbe i pokrenuli bilo koji zahtjev.

Period skladištenja: Čuvat ćemo vaše osobne podatke dok ne obradimo žalbu, dok ne riješimo pravo ili dok traje spor.

Da poštuje zakone o knjigovodstvu i računovodstvu

Kakvu obradu vršimo

Koje lične podatke obrađujemo

Naš zakonski osnov za obradu

 • Pohranite podatke u knjigovodstvu i računovodstvu  
 • Ime
 • Istorija u vezi sa povlačenjem i izvršenim uplatama
 • Ostale informacije koje čine računovodstvene evidencije

Pravna obaveza

Obrada je neophodna u skladu sa zakonskim obvezama kojima podliježemo, odnosno knjigovodstvenim i računovodstvenim zakonima.

Period skladištenja: Čuvat ćemo vaše lične podatke do i uključujući sedmu godinu nakon završetka kalendarske godine za fiskalnu godinu na koju se lični podaci odnose.

Uravnoteženje procjena interesa

Kao što smo gore naveli, u neke svrhe obrađujemo vaše lične podatke na osnovu našeg „legitimnog interesa“. Provodeći procjenu balansiranja interesa u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka, zaključili smo da je naš legitimni interes za obradu veći od vaših interesa ili prava koja zahtijevaju zaštitu vaših ličnih podataka.

Ako želite više informacija u vezi s našom ravnotežom procjena interesa, slobodno nas kontaktirajte. Naši detalji za kontakt mogu se naći na početku ove politike privatnosti.

Ovu politiku privatnosti utvrdio je Ebuno AB 2020. januara 01.

 /

Što se tiče CINT-a i Ebuna


Uslovi za članstvo u panelu, učešće u anketi i korišćenje usluga

Datum stupanja na snagu: 28 februar 2018

Posljednja revizija: 28 februar 2018

definicije

Kada se koriste u ovim Uslovima, sljedeći izrazi i izrazi imaju sljedeća značenja.

"Aktivni panelista”Odnosi se na člana panela koji je: (a) učestvovao u istraživanju, (b) drugi istraživački program; ili (c) drugi delovi Usluge, najmanje jednom tokom poslednjih dvanaest (12) meseci; ili (d) ažurirao svoj profil ili podatke o članu najmanje jednom u poslednjih dvanaest (12) meseci.

"Služba za praćenje istraživanja tržišta"Odnosi se na Uslugu koju je Korisnik prihvatio i koja može pratiti mrežno ponašanje takvog Korisnika, kao što su web stranice kojima Korisnik pristupa i mrežne kampanje izložene Korisniku u svrhe istraživanja tržišta, uključujući istraživanje praćenja oglašavanja.

"Važeći zakon”Odnosi se na važeće nacionalne i / ili lokalne zakone i propise.

"Klijent”Odnosi se na Naše klijente kojima pružamo usluge.

"sadržaj”Odnosi se na informacije na našoj web lokaciji, web lokaciji ankete, web stranici panela ili web lokaciji partnera.

"panel”Odnosi se na grupu pojedinaca koji su se složili da budu pozvani i učestvuju u Istraživanjima tržišta, drugim istraživačkim programima ili drugim dijelovima Usluga za istraživanje tržišta.

"Član panela”Odnosi se na člana vijeća.

"Vlasnik panela”Odnosi se na vlasnika panela i web stranice panela čiji ste član panela.

"Stranica panela”Odnosi se na web lokaciju na kojoj se pojedinci mogu registrirati da postanu članovi panela.

"partner”Odnosi se na jednog od naših partnera, uključujući vlasnike panela i druge partnere.

"Partnerska stranica”Odnosi se na web stranicu kojom upravlja jedan od naših partnera.

"učesnik”Odnosi se na pojedinca koji nije član panela, a kojeg je jedan od naših partnera uputio na istraživanje, drugi istraživački program ili druge dijelove Usluga.

"Osobni podaci"Znači bilo koju informaciju koja se odnosi na utvrđenu ili utvrdivu fizičku osobu ("Predmet podataka”); fizička osoba koja se može identifikovati je ona koja se može identifikovati ili pratiti, direktno ili indirektno, posebno pozivanjem na identifikator bilo samostalno ili u kombinaciji sa drugim ličnim informacijama ili podacima koji identifikuju. Lični podaci mogu uključivati ​​informacije kao što su ime, broj socijalnog osiguranja, datum i mjesto rođenja, djevojačko prezime majke, biometrijski zapisi, fotografije, zvučni ili video snimci i druge informacije koje su povezane ili povezane s pojedincem, poput medicinskih, obrazovnih , finansijske i informacije o zaposlenju. (NAPOMENA: Lični podaci mogu se nazivati ​​i podacima koji mogu lično identifikovati ili osobnim podacima.)

"Program istraživanja”Odnosi se na istraživačku priliku koja nije anketa.

"Ograničeni sadržaj”Odnosi se na povjerljive i / ili zaštićene informacije, materijale, proizvode i Sadržaj koji pripadaju nama i / ili vlasniku panela, vlasniku ankete, klijentu, partneru i / ili davatelju licence.

"usluga"Odnosi se na uslugu koju pružamo Mi koja vam omogućava da, kao član panela ili učesnik, učestvujete u (a) panelu ili istraživanju, (b) drugom istraživačkom programu ili (c) bilo kojoj drugoj usluzi koju pružamo mi i koje vi koristite, kao što je Služba za praćenje istraživanja tržišta.

"Podnesci”Odnosi se na sve komentare, povratne informacije, sugestije, ideje i druge informacije koje dostavite ili prikupimo kada učestvujete u panelu, odgovarate na anketu ili drugi istraživački program ili koristite uslugu.

"Vlasnik ankete”Odnosi se na vlasnika ankete, koji je obično klijent.

"Stranica ankete”Odnosi se na web lokaciju na kojoj odgovarate i popunjavate anketu.

"istraživanja”Odnosi se na ankete o istraživanju tržišta koje smo Mi vama stavili na raspolaganje.

"Web stranice trećih strana”Odnosi se na web stranice koje održavaju i / ili njima upravljaju treće strane.

"Korisnik”Odnosi se na vas kao na pojedinca kada koristite uslugu.

"Korisnički sadržaj”Odnosi se na sav sadržaj, materijale, informacije i komentare koje koristite, prenosite, objavljujete ili podnosite ili prikupljamo kada koristite uslugu, uključujući informacije primljene putem usluge praćenja oglasa, kao što su podaci o obrascu upotrebe Interneta.

"vi""Sebe""Tvoj"I"tvoja”Odnose se na vas kao na pojedinca.

"We""Us""Naša"I"pojas”Odnose se na švedski entitet Cint AB reg. br. 556559-8769.

1. Primjenjivost; Sporazum

Ovi Uslovi i odredbe (u daljem tekstu „uslovi”) Primjenjuju se uz bilo koji sporazum s vlasnikom panela panela čiji ste član panela, kao i bilo koje posebne uslove koji se mogu primijeniti na anketu, drugi istraživački program ili drugu uslugu. Ovi uslovi se neće primenjivati ​​u meri u kojoj su u suprotnosti sa uslovima sporazuma između vas i vlasnika panela ili sa određenim uslovima koje pruža vlasnik panela ili klijent kao uslov za vaše učešće u anketi ili drugom istraživačkom programu, pod uslovom međutim, da takvi drugi uslovi neće smanjiti naša prava ili povećati našu odgovornost navedenu u ovim uslovima.

2. uvod

Svrha ovih Uslova je utvrđivanje opštih uslova i odredbi za Vašu upotrebu Usluga, uključujući Vaše učešće u Anketama, Panel-u ili drugim istraživačkim programima.

Upravljamo odnosom između vlasnika ankete i vlasnika panela i djelujemo u ime vlasnika panela. Takođe smo dobavljač platforme, pružajući mogućnosti članovima panela da učestvuju u anketama, drugim istraživačkim programima i koriste druge usluge.

Pored navedenog, možemo upravljati i poticajima. Pojedinosti u vezi sa takvom shemom podsticaja mogu se naći u ovim Uslovima.

3. Prihvatljivost članstva u panelu

Članstvo u panelu je generalno otvoreno za pojedince koji zadovoljavaju uslove za članstvo, uključujući, ali ne ograničavajući se na, minimalne godine i geografski položaj. Zahtjevi za članstvo u panelu mogu se razlikovati u zavisnosti od određenog panela i određuje ih vlasnik panela. Pristajanjem da postanete član panela, pristajete na primanje poziva za sudjelovanje u anketama, istraživačkim programima ili drugim uslugama, kako od vlasnika panela za kojeg ste se prijavili za članstvo u panelu, tako i od ostalih vlasnika panela. Možete se odjaviti iz članstva u bilo kojem trenutku, pogledajte odjeljak 12 „Politika odjave“ u nastavku.

Dopuštamo samo jednog člana panela po jedinstvenoj adresi e-pošte unutar svakog panela.

4. Registracija panela

Da biste postali član panela, morate se registrirati na web mjestu panela i pružiti određene informacije o sebi. Podaci koje navedete moraju biti istiniti, tačni i potpuni. Zadržavamo pravo da vam ograničimo ili zabranimo pristup usluzi ili učešće u anketi ili drugom istraživačkom programu ako pružite informacije ili ako imamo razloga sumnjati da podaci koje ste pružili nisu istiniti, tačni i potpuni.

Članstvo u komisiji je lično i može ga koristiti samo osoba koja se registruje za članstvo u komisiji. Odgovorni ste za čuvanje povjerljivosti svih korisničkih podataka i lozinki i odgovorni ste za bilo kakvu upotrebu vašeg članskog računa, bilo ovlaštenog ili neovlaštenog.

5. Uslovi za učešće u anketi, drugom istraživačkom programu ili drugim uslugama

Kada učestvujete u anketi, drugom istraživačkom programu ili drugoj usluzi i / ili koristite našu stranicu, stranicu ankete ili stranicu panela, dužni ste se pridržavati ovih Uslova, kao i svih drugih uslova koji se odnose na Vašu učešće, uključujući bilo koji ugovor između vas i vlasnika panela ili uslove koje primjenjuje klijent ili partner.

Sudjelovanjem u anketi, drugom istraživačkom programu ili drugoj usluzi pristajete na pružanje istinitih, tačnih i cjelovitih podataka o sebi. Ako pružite informacije ili ako s razlogom sumnjamo da podaci koje ste pružili nisu istiniti, tačni i potpuni, možda se nećete kvalificirati za anketu, drugi istraživački program ili drugu uslugu i shodno tome nećete dobiti nikakve poticaje za svoje sudjelovanje. Nadalje, vlasnik panela može prekinuti vaše članstvo tako da više nećete moći sudjelovati u bilo kakvim anketama ili drugim istraživačkim programima.

Odgovorni ste za radnje i komunikacije poduzete ili prenesene sa vašeg računa.

6. Korišćenje usluga

Sudjelovanje u anketi, drugoj istraživačkoj službi ili korištenje druge usluge je dobrovoljno. Usluge su za ličnu i nekomercijalnu upotrebu i zadržavamo pravo promjene, modifikacije, ograničenja ili blokiranja pristupa svim ili bilo kojem dijelu usluga bez prethodne najave.

U bilo kojem trenutku možemo odbiti pružanje usluga bilo kome po vlastitom nahođenju.

Potvrđujete da pristupate, koristite i / ili učestvujete u Uslugama u svojstvu neovisnog ugovarača i nijedan odnos agencije, partnerstva, zajedničkog ulaganja, zaposlenika-poslodavca ili davaoca franšize ili korisnika franšize nije namijenjen ili stvoren ovim Uslovima.

7. Neovlaštena upotreba

Slažete se da nećete:

(a) ometati, ometati sigurnost ili na neki drugi način zloupotrebljavati uslugu ili našu veb lokaciju, web lokaciju ankete, web stranicu panela, partnersku stranicu ili bilo koje druge usluge, sistemske resurse, račune, servere ili mreže povezane ili dostupne putem ankete ili web mjesto ankete ili povezane ili povezane stranice;

(b) koristiti paukove, robote ili druge automatizovane tehnike rukovanja podacima za katalogizaciju, preuzimanje, čuvanje ili reprodukciju ili distribuciju podataka ili sadržaja dostupnih u vezi sa Uslugom na bilo koji drugi način ili na druge načine manipulirati rezultatom Ankete;

(c) preduzeti bilo kakve radnje kako bi ometali našu web stranicu, web lokaciju ankete, web stranicu panela ili partnersku stranicu ili pojedinačne korisnike takvih stranica, uključujući, ali ne ograničavajući se na, preopterećenje ili „pad“ web stranice;

(d) slati ili prenositi sve viruse, oštećene podatke ili bilo koji drugi štetni, ometajući ili razarajući kod, datoteku ili informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, špijunski softver, malver i trojanske programe;

(e) prikupljati bilo kakve lične podatke drugih korisnika usluga;

(f) slati neželjenu e-poštu, poput promocija i reklama za proizvode ili usluge;

(g) otvoriti, koristiti ili održavati više od jednog (1) članskog računa u Komisiji;

(h) koristiti ili pokušati koristiti račun drugog korisnika, neovlašteno, ili stvoriti račun s lažnim identitetom;

(i) pokušaj neovlašćenog pristupa našoj web lokaciji, anketi, anketnoj stranici, web stranici panela, partnerskoj web lokaciji ili dijelovima ankete, našoj web stranici, anketnoj stranici, web stranici panelne ili partnerske web stranice kojima je ograničen pristup opći pristup;

(j) krivotvoriti ili maskirati svoj pravi identitet;

(k) uokvirite dijelove naše web lokacije, stranice ankete, stranice panela ili partnerske stranice i prikažite ih na drugoj web stranici ili mediju ili promijenite izgled bilo koje stranice ankete, stranice panela ili web lokacije partnera;

(l) uspostaviti veze sa web lokacije na našu stranicu, stranicu ankete, stranicu panela ili partnersku stranicu ili na usluge, bez našeg prethodnog pismenog pristanka;

(m) postavljati ili prenositi bilo kakav prijeteći, klevetnički, klevetnički, opsceni, pornografski, razvratni, skandalozni ili zapaljivi materijal ili sadržaj;

(n) koristiti bilo kakvu grešku; uvredljiv ili nepristojan jezik na našoj web lokaciji, u anketi ili na stranici ankete, web stranici panela ili partnerskoj stranici;

(o) baviti se bilo kakvom lažnom aktivnošću, uključujući, ali ne ograničavajući se na, brzu vožnju putem anketa, uzimanje iste ankete više puta, podnošenje lažnih podataka tokom postupka registracije, podnošenje lažnih ili neistinitih podataka ankete, iskorištavanje ili pokušaj iskorištavanja poticaja putem lažna ili lažna sredstva, miješanje u Ankete i, s obzirom na upotrebu Usluge praćenja oglasa, pristup web lokacijama ili mrežnim kampanjama s jedinom namjerom da se stvori lažni dojam vašeg mrežnog ponašanja;

(p) izvrši reverzni inženjering bilo kog aspekta Usluge ili preduzme radnje koje bi mogle otkriti ili otkriti izvorni kod ili zaobići ili zaobići mjere ili kontrole korištene za zabranu, ograničenje ili ograničenje pristupa bilo kojoj web stranici, sadržaju ili kodovima, osim ako je to izričito dozvoljeno prema važećem zakonu;

(q) sudjelovati u bilo kojem krivičnom ili nezakonitom djelu (radnjama) koji mogu biti povezani sa našom web stranicom, anketom ili web mjestom, web stranicom ili partnerskom web stranicom;

(r) koristiti Ograničeni sadržaj kršeći ili kršeći ove Uslove; ili

(s) ohrabriti i / ili savjetovati bilo kojeg pojedinca, uključujući, ali ne ograničavajući se na članove panela, učesnike ili bilo koga od naših zaposlenih, da počini djelo u suprotnosti sa Uslovima.

8. Ograničeni sadržaj

Ako nije drugačije naznačeno, svi materijali, uključujući, bez ograničenja, sve koncepte, tekst, dizajn, grafiku, crteže, fotografije, video isječke, muziku i zvukove, te sve zaštitne znakove, zaštitne znakove i trgovačka imena korištena u istraživanju, drugom istraživačkom programu ili druge usluge i / ili na našoj web lokaciji, anketnoj stranici, web stranici panela ili partnerskoj web lokaciji i njihovom odabiru i uređenju podliježu pravima intelektualnog vlasništva, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava, zaštitne znakove i patente ili pravo da se prijave za njihovu registraciju bilo gdje u svijetu, koju držimo ili licenciramo mi, vlasnik ankete, vlasnik panela, partner ili druge treće strane koje su odgovarajući vlasnik ili kontroliraju takav ograničeni sadržaj.

Kada koristite uslugu ili učestvujete u anketi, drugom istraživačkom programu ili drugoj usluzi, možete biti izloženi ograničenom sadržaju. Nisu vam odobrena nikakva prava na Ograničeni sadržaj i sva prava intelektualnog vlasništva su izričito zadržana. Nijedna licenca za upotrebu, otkrivanje, preuzimanje, kopiranje, distribuciju ili reprodukciju (uključujući, ali ne ograničavajući se na objavljivanje na bilo kojoj web lokaciji, društvenim mrežama ili blogu) Ograničeni sadržaj ili predmet Ograničenog sadržaja vam se dodjeljuju. Imajte na umu da se mogu preduzeti pravne radnje u slučaju da se bilo kakva neovlaštena upotreba Ograničenog sadržaja vrati vama. Obavještavamo vas da prihvatate da ćemo u potpunosti surađivati ​​sa svim zahtjevima trećih strana za otkrivanjem (uključujući, ali ne ograničavajući se na otkrivanje vašeg identiteta) u vezi sa tvrdnjama da ste ograničeni sadržaj koristili kršeći ove Uslove za koje smatramo da su legitimni.

Možete sudjelovati u istraživanju, drugom istraživačkom programu, drugoj usluzi i / ili koristiti našu stranicu, stranicu ankete, stranicu panela ili partnersku stranicu samo na način koji ne krši naše ili intelektualno vlasništvo treće strane. prava.

9. Korisnički sadržaj

Odgovorni ste za sav Korisnički sadržaj. Takođe ste odgovorni za pribavljanje odobrenja, saglasnosti i / ili ovlaštenja treće strane za vaše i naše korištenje vašeg korisničkog sadržaja, gdje je to potrebno. Korisnički sadržaj, uključujući fotografije, zvučne ili video zapise, može se smatrati ličnim podacima. Vaš Korisnički sadržaj može postati javno dostupan i podijeljen sa trećim stranama, uključujući, ali ne ograničavajući se na, naše klijente, klijente naših klijenata, vlasnike anketa, vlasnike panela, partnere i nezavisne pružatelje usluga. Osiguraćete da Korisnički sadržaj ne sadrži sadržaj ili materijal zaštićen autorskim pravima ili zaštićenim žigovima bilo koje treće strane, uključujući audio, video, slike ili sličnosti bilo koga drugog osim vas, osim ako od takvih niste nabavili odobrenja, saglasnosti i / ili autorizacije. treće strane potrebne za vašu i našu upotrebu takvog korisničkog sadržaja. Nećete dobiti naknadu za upotrebu bilo kojeg Korisničkog sadržaja od strane naših, naših partnera ili naših klijenata.

Korištenjem, učitavanjem, objavljivanjem, podnošenjem ili dozvolom da prikupljamo (takvo odobrenje smatra se dodijeljenim na osnovu vašeg pristanka s ovim Uslovima i korištenjem odgovarajuće Usluge) Korisničkog sadržaja u vezi sa Uslugama, ovime nam dajete trajni, neopozivi, neograničeni , prenosivi, podlicencirani, širom svijeta, bez naknade, pravo i licenca za uređivanje, kopiranje, prenos, objavljivanje, prikazivanje, stvaranje izvedenih djela, reprodukciju, modifikaciju, distribuciju i na drugi način korištenje vašeg korisničkog sadržaja po našem nahođenju. Nećete dobiti nikakvu nadoknadu za svoj Korisnički sadržaj ili za našu upotrebu, osim ako je izričito dogovoreno.

Isključivo ste odgovorni da osigurate da vaš Korisnički sadržaj i naša upotreba u skladu s ovim Uslovima neće kršiti prava intelektualnog vlasništva trećih strana. Ne pregledavamo i ne možemo sav korisnički sadržaj i ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za vaš korisnički sadržaj. Imamo pravo, ali ne i obavezu, brisati, uklanjati ili uređivati ​​vaš Korisnički sadržaj za koji, prema vlastitom nahođenju, smatramo da: (a) krši ove Uslove; (b) krše prava intelektualnog vlasništva; ili (c) biti nasilna, klevetnička, nepristojna ili na drugi način neprihvatljiva.

10. Politika podsticajnih programa zasnovanih na bodovima

Ako odgovorite i uspješno popunite anketu, učestvujete u drugom istraživačkom programu ili drugoj usluzi, možete zaraditi bodove koji se mogu iskoristiti za razne nagrade ili gotovinu u našem programu podsticaja. Ne morate ništa kupovati da biste dobili bodove. Bodovi koje ste zaradili su lični i ne možete ih prenijeti ni na koga drugog. Vaši bodovi bit će valjani i iskoristivi u periodu od dvadeset i četiri (24) mjeseca nakon što vaš račun postane neaktivan. Mi možemo opozvati sve bodove ili poticaje koje Vi niste iskoristili.

Na početku ankete, drugog istraživačkog programa ili druge usluge dobit ćete informacije o broju bodova koje možete zaraditi. Ne prihvaćamo odgovornost na bilo koji način za porezne posljedice ili carine koje mogu nastati kao rezultat izdanih ili otkupljenih bodova ili poticaja. Ako prekršite Uslove, možete izgubiti sve bodove ili poticaje koje ste zaradili. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost prema Vama u vezi sa bodovima koje ste zaradili.

11. Ažuriranja profila

Članovi panela slažu se da će ažurirati svoje članske profile. Član panela može ažurirati, ispraviti i / ili izbrisati informacije sadržane u svojim profilima članstva: (a) pristupanjem svom članskom nalogu panela; ili (b) slanje e-pošte odgovarajućem timu za usluge članova komisije za relevantnu komisiju.

12. Politika odjave

Članovi panela mogu u bilo kojem trenutku onemogućiti upotrebu bilo koje ili svih Usluga (uključujući, bez ograničenja, primanje pozivnica za ankete, biltene ili komunikacije) u bilo kojem trenutku tako što će: (a) slediti postupke odjave koji su opisani na odgovarajućem Veb mestu panela ili srodnim veb lokacijama ili sadrže u e-poruci primljenoj od nas; ili (b) slanjem e-pošte timu za usluge našeg člana panela OVDJE

Uložit ćemo razumne napore, kako nalažu zakoni ili propisi, kako bismo odgovorili na svaki zahtjev e-poštom u razumnom roku nakon primitka. Po prestanku Usluga, kontakt podaci člana Komisije uklonit će se sa svih komunikacijskih ili kontaktnih lista koje se odnose na ukinute Usluge. Napominjemo da će vam trebati nekoliko dana da se dovrši uklanjanje, a za to vrijeme od nas možete dobiti poruke koje su stvorene ili sastavljene prije vašeg odjavljivanja.

13. Linkovi

U vezi sa Vašom upotrebom Usluge, možda ćete moći da se povežete ili povežete sa Veb lokacijom treće strane. Imajte na umu da ne odobravamo nijednu web stranicu ili proizvode, usluge i / ili mogućnosti koje se oglašavaju, nude putem ili u vezi sa takvom web stranicom treće strane. Molimo pažljivo pregledajte sve politike i uslove koji se odnose na takve web stranice trećih strana.

14. Komunikacija s nama

Sve komunikacije (izuzev ličnih podataka) i korisničkog sadržaja koje ste nam vi predali ili prenijeli, elektroničkom poštom ili na neki drugi način ili ćemo ih prikupiti na bilo koji drugi način, tretirat će se kao vaše nepovjerljive i nezaštićene informacije, osim ako izričito ne naznačite drugačije bilo prije ili istovremeno sa vašim podnošenjem ili dozvolom za prikupljanje takvih komunikacija i korisničkog sadržaja. Slažete se da mi takvu komunikaciju i Korisnički sadržaj možemo koristiti prema vlastitom nahođenju.

15. privatnost

Kada se prijavljujete za članstvo u Panel-u, koristite Uslugu ili komunicirate na neki drugi način sa Nama ili Vlasnikom Panel-a, Vaši lični podaci mogu se obrađivati. Za informacije o praksi privatnosti kompanije Cint i obradi vaših ličnih podataka, pregledajte Obavijest o privatnosti učesnika u istraživanju OVDJE.

16. Odricanje od odgovornosti

Izričito se slažete da je vaše sudjelovanje u istraživanju, drugom istraživačkom programu i upotreba usluge i pregledavanje naše web stranice, stranice ankete, stranice panela ili partnerske stranice na vaš vlastiti rizik i odgovornost. U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, mi, naši klijenti, vlasnici anketa, vlasnici panela, partneri ili druge treće strane, te naši i njihovi direktori, službenici, zaposlenici, predstavnici, agenti, nezavisni dobavljači sadržaja i davaoci licence, radimo ne daje nikakva jamstva, izričita, implicirana ili zakonska, uključujući ona koja se mogu prodati, podobna za određenu svrhu, da će sudjelovanje u anketi ili korištenju usluge, naše stranice, stranice ankete, stranice panela ili partnerske stranice biti neprekinut ili bez grešaka. U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, mi, naši klijenti, vlasnici anketa, vlasnici panela, partneri ili druge treće strane, te naši i njihovi direktori, službenici, zaposlenici, predstavnici, agenti, nezavisni dobavljači sadržaja i davaoci licence, radimo ne davati nikakva jamstva, izričita, implicirana ili zakonska, uključujući ona koja se mogu prodati, podobna za određenu svrhu, u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili sadržaja bilo kojih informacija ili usluga koje se pružaju putem ankete ili naše web lokacije, stranice ankete, panela Web lokacija ili partnerska stranica, osim u slučajevima izričito navedenim u ovim Uslovima.

17. Ograničenje odgovornosti

DO DOZVOLE DO VELJAVNOG ZAKONA, MI, VLASNICI ISTRAŽIVANJA, VLASNICI ODBORA ALI PARTNERJI, TREĆE STRANE, ALI DIREKTORJI, UDELENICI, AKCIONARI, ZAPOSLENI, PREDSTAVNICI, IZVOĐAČI RADA, SULSKENCORI, INSULCENCI, INSULCENCI, INSULCENCI, INSULCENCI, INSULCENCI, INSULCENCI, INSULCENCI, INSULCENCI, INSULCENCI, INSULCENCI, ISPITALI I INSULCENCI , ZA BILO KOJE VEZE U VEZI SA OVIM UVJETIMA, USLUGA, NAŠE MJESTO, ISTRAŽIVANJE, MJESTO PANELA, MJESTO PARTNERA ILI BILO KOJE PODNESKE KOJE DOSTAVITE ILI BILO KOJE NEPOSREDNE, NEPOSREDNE, POSEBNE, KAZNIVE, SLUČAJNE, RELIJANSNE, IZUZETNE ILI OSNOVNE ŠKODA, GUBITAK DOBITI, GUBITAK OČEKIVANE UŠTEDE ILI BILO KOJE NEDIRREKTNE ŠTETE, BILO DA LI SMO BILI SAVJETOVANI O VJEROJATNOSTI ILI MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

Ograničenje odgovornosti i izjava o odricanju odgovornosti u ovim Uslovima primjenjuju se bez obzira na oblik radnje, bilo da je riječ o ugovoru, garanciji, deliktu, kvazideliktu, strogoj odgovornosti, nemaru ili drugom deliktu i preživjet će osnovnu povredu ili kršenje ili neuspjeh suštinska svrha ugovora ili neuspjeh ekskluzivnog pravnog lijeka.

18. Naknada štete

Pristajete na to da u potpunosti i učinkovito nadoknađujemo, branimo i držimo nas, vlasnike anketa, vlasnike panela i partnere i druge povezane treće strane, uključujući direktore, službenike, dioničare, zaposlenike, predstavnike, ugovarače, pridružene kompanije, nasljednike ili cesionere, neškodljive od i protiv bilo koje i svih šteta, troškova, obaveza i gubitaka bilo koje vrste, uključujući pravne takse, koje nastaju, bilo direktno ili indirektno, zbog bilo kakvog kršenja uslova koje ste prouzrokovali.

19. Promjene

Ovim zadržavamo pravo da, prema vlastitom nahođenju, izvršimo izmjene ovih Uslova. Preporučujemo vam da neprestano pregledavate ove Uslove. Dobit ćemo vašu saglasnost prije promjena koje su takve prirode da je saglasnost potrebna ili potrebna. Za promjene za koje nije potreban pristanak, vaše daljnje korištenje, pristup i / ili učešće u Uslugama čini i predstavljaće vaše prihvatanje ovih Uslova kako su izmijenjeni.

20. Usklađenost sa važećim zakonom

Priznajete i slažete se da ćete se u svakom trenutku pridržavati važećeg zakona kada odgovarate na anketu, učestvujete u drugom istraživačkom programu ili na drugi način koristite Uslugu.

21. Suspenzija, ukidanje i deaktiviranje

Uz bilo koji i sve druge dostupne pravne lijekove, možemo bez najave suspendirati i / ili ukinuti vašu upotrebu i pristup usluzi ili vaše članstvo u panelu, ako kršite ove Uslove ili u slučaju da Uslugu upotrebljavate na nezakonit način ili se ponašate na način koji je po našem isključivom nahođenju neprihvatljiv nama, vlasniku ankete, vlasniku panela ili partneru. Ako ukinemo vaše pravo na upotrebu Usluge i / ili ako je članstvo vašeg panela ukinuto: (a) gubite sva prava, titulu i kamate i / ili sve neiskorišćene nagrade, podsticaje i / ili nagrade, koje stupaju na snagu po prestanku ; (b) Članstvo u vašem panelu odmah će biti otkazano; (c) Vaš pristup i korišćenje Usluge će odmah prestati; i (d) neće vam biti dozvoljeno da učestvujete u budućim anketama koje se nude putem Usluge.

Nadalje, zadržavamo pravo da deaktiviramo vaš račun za članstvo u Panel-u: (a) ako više niste aktivni panelista; (b) ako u komunikaciji putem e-pošte s vašim računom e-pošte primimo obavijest o odbijanju ili neuspjehu isporuke; ili (c) ako primimo obavijest o odgovoru „poštansko sanduče puno“ tri (3) puta u našoj komunikaciji e-poštom na vaš račun e-pošte.

U slučaju deaktiviranja, ukidanja od strane vas ili raskida od strane nas, gubite sve poticaje koje ste zaradili.

22. Izdvojivost i dodjeljivanje

Ako se iz bilo kog razloga bilo koji termin ili odredba ovih Uslova smatra ništavnim ili neprovedivim, takav će se termin ili odredba odvojiti od ostatka ovih Uslova, a ostatak ovih Uslova tumačit će se i protumačiti bez pozivanja na neizvršivi pojam.

Ne možete dodijeliti ove Uslove bez našeg prethodnog pismenog pristanka, koji može biti uskraćen po našem isključivom nahođenju. Slažete se da ove Uvjete možemo u bilo kojem trenutku dodijeliti bilo kome.

23. Mjerodavno pravo, nadležnost i pravni prostor

Svi sporovi koji proiziđu iz ovih Uslova ili su u vezi s njima, uključujući sva pitanja u vezi s njihovim postojanjem, valjanošću ili raskidom, proslijedit će se okružnom sudu u Stockholmu (Sw. Stockholms tingsrätt) i njima će se upravljati i tumačiti ih u skladu sa zakonima Švedske, uzimajući u obzir bilo koji princip izbora zakona (bilo onih iz Švedske ili bilo koje druge jurisdikcije) koji mogu predvidjeti primjenu zakona iz druge jurisdikcije.Obavijest o privatnosti učesnika u istraživanju Cint

Datum stupanja na snagu: 28 februar 2018

Posljednja revizija: 28 februar 2018

Ova Obavijest o privatnosti definira kako Cint AB („Cint“) koristi (prikuplja, čuva, koristi i otkriva i na drugi način koristi) vaše Lične podatke („Lični podaci“ koji se mogu nazivati ​​i podaci koji mogu lično identificirati ili „podaci koji otkrivaju identitet“) i druge informacije opisane u ovoj Obavijesti o privatnosti jeste li član panela („Član panela“) panela u vlasništvu jednog od naših vlasnika panela („Vlasnici panela“) ili ste sudionik („Učesnik“) usmjeren na anketu ili drugi program istraživanja tržišta od strane jednog od naših klijenata („Klijenti“) ili partnera („Partneri“). Vaše učešće takođe može biti regulisano obaveštenjem o privatnosti jednog od naših vlasnika panela.

Cint je uspostavljen u EU, a podaci u ovoj Obavijesti o privatnosti temelje se na Općoj uredbi o zaštiti podataka Europske unije (2016/679) ili GDPR-u, koja pruža visoke standarde u pogledu zaštite ličnih podataka. Međutim, ovisno o tome gdje živite, mogu se primjenjivati ​​i drugi zakoni i propisi o privatnosti. Ova Obavijest o privatnosti odnosi se na stanovnike svih zemalja širom svijeta.

Cint će, i podsticati će svoje podružnice, uspostaviti i održavati poslovne postupke koji su u skladu s ovom Obaviješću o privatnosti.

KO JE CINT?

Cint pruža globalnu mrežnu platformu za istraživanje i uvide koja povezuje vlasnike panela sa istraživačima tržišta, brendovima i članovima panela i učesnicima u istraživanju radi razmjene mišljenja i podataka potrošača. Sa sjedištem u Stockholmu u Švedskoj, Cint ima urede u većim gradovima širom Europe, Sjeverne Amerike i Azije i Pacifika.

Pojedinci sudjeluju u istraživanju tržišta na platformi Cint bilo članstvom u panelu jednog od naših vlasnika panela ili putem jednog od naših partnera koji upućuju učesnike na anketu ili drugi program istraživanja tržišta. Članovi panela i učesnici učestvuju u anketama ili drugim programima istraživanja tržišta kako bi dobili priliku i iskoristili nagrade i podsticaje za svoje učešće.

Vlasnici i partneri Cint-ovog panela koji usmjeravaju učesnike na ankete ili druge programe istraživanja tržišta su kontrolori podataka koji određuju svrhe i sredstva za obradu podataka o osobama. Cint će obrađivati ​​vaše lične podatke samo kao obrađivač podataka, na zahtjev upravljača podacima.

Vaši lični podaci mogu se koristiti u brojne svrhe koje su objašnjene u nastavku, zajedno sa primjerima kategorija ličnih podataka za svaku svrhu. Određeni detalji o upotrebi ličnih podataka mogu se takođe detaljnije opisati u okviru ankete ili drugog programa istraživanja tržišta. Ako želite više informacija, uvijek nas možete kontaktirati kako je opisano u "KONTAKTIRAJ NAS" u nastavku.

CINT ŠTITI VAŠU PRIVATNOST

Registracija i sudjelovanje u panelu u vlasništvu jednog od naših vlasnika panela podliježe Cint-ovim Odredbama i uvjetima. Možete pronaći Cint-ove uslove i odredbe OVDJE.

Vaše sudjelovanje u anketi ili drugom programu istraživanja tržišta potpuno je dobrovoljno i Cint koristi vaše osobne podatke uz vaš pristanak. Ankete i drugi programi istraživanja tržišta kojima upravljaju Cint-ovi klijenti, partneri ili druge treće strane i podaci prikupljeni u vezi s tim anketama i drugim programima istraživanja tržišta nisu predmet ove Obavijesti o privatnosti.

Cint se zalaže za zaštitu privatnosti ličnih podataka. Cint nastoji prilagoditi svoje prakse privatnosti važećim zakonima, kodeksima i propisima, kao i kodeksima standarda primjenjivih udruženja za istraživanje tržišta i istraživanja, uključujući, bez ograničenja, ESOMAR (www.esomar.org) i Udruženje uvida (www.insightsassociation.org).

KAKO SE PRIKUPLJAJU LIČNI PODACI?

Vaši lični podaci će se uvijek prikupljati poštenim i zakonitim sredstvima, u određene svrhe. Na primjer, Cint može prikupljati vaše lične podatke kada se registrujete ili učestvujete u panelu jednog od naših vlasnika panela, popunite anketu, učestvujete u drugom programu istraživanja tržišta ili putem automatiziranih sredstava ili drugih metoda kako je opisano u „KOJE INFORMACIJE PRIKUPLJAJU AUTOMATIZIRANE TEHNOLOGIJE?“ u nastavku.

Cint prikuplja lične podatke samo u svrhu istraživanja tržišta.

KOJI SE OSOBNI PODACI PRIKUPLJAJU I OBRATUJU?

Lični podaci koji se obrađuju mogu sadržavati vaše ime, adresu, telefonski broj, e-adresu, datum rođenja i druge slične podatke. Cint može prikupljati lične podatke direktno od vas kada ih dobrovoljno pružite Cint-u ili Cint može dobiti lične podatke od naših vlasnika panela, klijenata ili kompanija za istraživanje tržišta koji su dobili saglasnost učesnika. Za članove panela jednog od naših vlasnika panela, Cint će prikupljati podatke u skladu s njihovim uputama.

Cint takođe može dobiti lične podatke od vlasnika baza podataka koji su nas uveravali da njihove baze podataka čine samo pojedinci koji su pristali da budu uključeni i da se njihovi lični podaci dele. Konačno, Cint može prikupljati i koristiti lične podatke dobijene iz javno dostupnih izvora, poput telefonskih imenika.

S vremena na vrijeme Cint može prikupljati osjetljive lične podatke koji, ovisno o državi u kojoj živite, mogu uključivati ​​rasno ili etničko porijeklo, zdravstvene kartone, finansijske podatke, politička mišljenja i vjerska ili filozofska uvjerenja. Ako Cint prikupi vaše osjetljive osobne podatke, Cint će uvijek dobiti vaš izričiti pristanak.

Takođe možete predati, učitati ili prenijeti sadržaj ili materijal, uključujući fotografije, video zapise i / ili bilo koji drugi sličan ili srodan sadržaj ili materijal koji može sadržavati vaše lične podatke, na primjer, kada učestvujete u anketama ili drugim programima istraživanja tržišta. Takvi lični podaci mogu se koristiti i otkrivati ​​kako je opisano u ovoj Obavijesti o privatnosti i ne smiju uključivati ​​audio, video, slike ili sličnosti bilo koga drugog osim vas.

KAKO SE OSOBNI PODACI PRIKUPLJAJU I OBRATUJU?

Cint može prikupljati i obrađivati ​​vaše lične podatke iz različitih razloga, uključujući:

Imajte na umu da je primanje komunikacije putem e-pošte možda uvjet vašeg sudjelovanja u našim anketama ili drugim programima istraživanja tržišta. Možete se odjaviti od primanja ovih e-poruka odjavljivanjem od anketa ili drugih programa istraživanja tržišta.

Cint uvijek osigurava da je dozvoljeno obrađivati ​​vaše lične podatke. Cint to uglavnom čini dobivanjem vašeg pristanka, međutim, u ograničenim slučajevima, Cint može koristiti zakonski uvjet za obradu ličnih podataka.

Ako se primjenjuju zakonski uvjeti koji omogućavaju tvrtki Cint da obrađuje vaše osobne podatke, a vi povučete pristanak za obradu vaših osobnih podataka, to ne mora nužno značiti da će Cint prestati obrađivati ​​vaše osobne podatke, jer može, na primjer, imati zakonsku obvezu da nastavi obrađivati ​​vaše Lične podatke u neke svrhe, npr. da biste zadržali kopije komercijalnih transakcija najmanje sedam godina.

KOJE INFORMACIJE PRIKUPLJAJU AUTOMATIZIRANE TEHNOLOGIJE?

Cint može automatski prikupljati određene informacije. Ovisno o zemlji u kojoj živite, takvi podaci mogu se smatrati ličnim podacima. Takve informacije uključuju, ali nisu ograničene na informacije o vašem uređaju i mogućnostima uređaja, uključujući, ali bez ograničenja, operativni sistem uređaja, ostale aplikacije na vašem uređaju, podatke o kolačićima, IP adresu, dobavljača mreže uređaja, vrstu uređaja, vremensku zonu, status mreže, tip pregledača, identifikator pregledača, jedinstveni identifikacijski broj uređaja (kao što su identifikatori za analitiku ili oglašavanje), korisnički ID mrežnog dobavljača (broj koji vam je jedinstveno dodijelio vaš mrežni provajder), adresa kontrole pristupa medijima (MAC), mobilno oglašavanje identifikator, lokacija i druge informacije koje se pojedinačno ili u kombinaciji mogu koristiti za jedinstvenu identifikaciju vašeg uređaja. Specifična tehnologija je navedena u nastavku:

Kolači:

Kolačić je jednostavno mala tekstualna datoteka koja sadrži informacije o korisniku koje web lokacija postavlja na korisnički računar ili uređaj. Cint postavlja kolačiće na vaš računar ili uređaj za istraživanje i druge programe istraživanja tržišta i u svrhu sprečavanja prevara.

Cint takođe može koristiti kolačiće za praćenje, oznake i skripte za praćenje određenih podataka o vama na osnovu vaše aktivnosti na našoj web lokaciji ili web lokacijama trećih strana. Cint može koristiti ove informacije da utvrdi jeste li vidjeli, kliknuli ili na bilo koji drugi način komunicirali s mrežnim oglasom ili promocijom na kojoj Cint radi kako bi pomogao u procjeni jednog od naših klijenata u istraživanju. Ovisno o vašem pristanku, Cint vas također može odabrati za anketu ili drugi program istraživanja tržišta gdje će se kolačići koristiti za izlaganje određenim oglašavanjima ili promocijama prije ankete ili druge aktivnosti programa istraživanja tržišta za procjenu takvog specifičnog oglašavanja ili promocije.

Uz vaš pristanak, klijenti ili partneri Cinta mogu takođe postaviti kolačiće na vaš računar ili uređaj i koristiti te kolačiće, oznake i skripte za praćenje određenih podataka o vašoj aktivnosti na određenim web lokacijama. Klijenti ili partneri kompanije Cint mogu koristiti ove informacije za razne aktivnosti istraživanja tržišta.

Ako želite, možete odlučiti da ne pristanete na kolačiće ili da ne prihvatite kolačiće tako što ćete prilagoditi postavke privatnosti svog web pregledača da biste izbrisali kolačiće po izlasku sa web mjesta ili kada zatvorite preglednik. Možete i konfigurirati svoj pretraživač da blokira kolačiće. Ako ne date pristanak, izbrišete kolačiće ili blokirate kolačiće, može vas isključiti iz sudjelovanja u anketama ili drugim programima istraživanja tržišta ili negativno utjecati na vaše korisničko iskustvo. Informacije o tome kako isključiti kolačiće potražite u odjeljku s naslovom ”KAKO DA SE OTVORIM?”

Cint koristi kolačiće uvijek uz vaš pristanak.

Ako želite saznati više o kolačićima koje koristi Cint, kliknite OVDJE.

Identifikatori mobilnog oglašavanja:

Identifikator mobilnog oglašavanja je niz brojeva i slova koji identificiraju pojedinačni pametni telefon ili tablet. Na iOS-u se identifikator mobilnog oglašavanja naziva „Identitet za oglašivače“ (IDFA ili skraćeno IFA). Na Androidu je identifikator mobilnog oglašavanja GPS ADID (ili ID usluge Google Play za Android). Cint može prikupljati identifikatore mobilnog oglašavanja ili ih dobiti od partnera. Cint može koristiti identifikatore mobilnog oglašavanja u našim programima istraživanja tržišta ili dijeliti vaše podatke s klijentima ili partnerima. Ovisno o vašem pristanku, Cint vas također može odabrati za anketu ili drugi program istraživanja tržišta gdje će se identifikatori mobilnog oglašavanja koristiti za izlaganje određenom oglašavanju ili promocijama prije ankete ili druge aktivnosti programa istraživanja tržišta za procjenu takvog specifičnog oglašavanja ili promocije.

Cint će prikupljati ili pribavljati identifikatore mobilnog oglašavanja samo uz vaš pristanak.

Web beacons:

Web svjetionik (poznat i kao oznaka, prozirni gif ili 1 × 1 piksel) sastoji se od malog niza koda koji je ugrađen u web stranicu ili e-poštu. Oni mogu ili ne moraju biti vidljiva grafička slika povezana s web svjetionikom, a često je slika dizajnirana tako da se stapa u pozadinu web stranice ili e-pošte.

Cint može koristiti web-svjetionike u našim porukama e-pošte kako bi utvrdio jesu li naše poruke otvorene i kako bi potvrdio bilo koji klik na linkove unutar e-pošte ili u oglašavanju ili istraživanju web stranica kako bi utvrdio je li učesnik pregledao oglase ili drugi mrežni sadržaj koji Cint mjeri . Cint i naši ovlašteni agenti mogu povezati lične podatke s web svjetionicima u operativne i istraživačke svrhe.

Podaci o geolokaciji:

Cint može sakupljati informacije o geografskoj lokaciji sa vašeg računara ili uređaja. Cint može koristiti vaše podatke o geolokaciji za sprečavanje prevara ili u svrhu istraživanja tržišta, uključujući, ali ne ograničavajući se na istraživanje oglašavanja ili druge aktivnosti istraživanja tržišta zasnovane na praćenju. Cint će dobiti vaš pristanak ako Cint prikupi ili koristi vaše podatke o geolokaciji.

Digitalni otisak prsta:

Cint može koristiti tehnologiju digitalnog otiska prsta za prikupljanje određenih podataka o vama i / ili računaru ili uređaju. Ovi podaci mogu sadržavati lične podatke kao što je IP adresa, kao i neosobne podatke poput računarskog operativnog sistema ili broja verzije pregledača. Ova tehnologija stvara jedinstveni računarski identifikator koji se može koristiti za sprečavanje prevara ili za identificiranje i praćenje vašeg učešća u anketi ili drugom programu istraživanja tržišta i ograničavanje učešća u skladu sa zahtjevima određenog istraživanja ili drugog programa istraživanja tržišta.

Informacije o društvenim medijima:

Takođe vam se može ponuditi prilika da učestvujete u anketama i drugim programima istraživanja tržišta putem platformi društvenih medija ili sa njima. Ako odlučite sudjelovati u anketama ili drugim programima istraživanja tržišta putem platformi društvenih medija ili sa njima, Cint može, uz vaš pristanak, prikupiti određene podatke o profilu pohranjene na vašem računu platforme društvenih medija.

log datoteke:

Cint automatski prikuplja i pohranjuje određene informacije tokom anketiranja i sudjelovanja u ostalim istraživanjima tržišta. Naši serveri automatski bilježe informacije koje vaš preglednik šalje kad god posjetite web stranicu. Ovi dnevnici poslužitelja mogu sadržavati informacije kao što su vaš web zahtjev, adresa Internet protokola (IP), vrsta pregledača, jezik pregledača, datum i vrijeme zahtjeva i jedan ili više kolačića koji mogu jedinstveno identificirati vaš pretraživač. Ove se informacije povremeno brišu kao dio uobičajenih rutina održavanja.

Information Cint prikuplja od trećih strana:

Cint može pribaviti lične podatke, podatke o ponašanju i / ili demografske podatke od trećih strana, uključujući, bez ograničenja, platforme za upravljanje podacima, oglasne mreže, zavode za informativne usluge, druge dobavljače istraživanja tržišta i / ili platforme društvenih medija. Cint može koristiti lične podatke, podatke o ponašanju i / ili demografske podatke primljene od ovih trećih strana u različite svrhe, uključujući, ali bez ograničenja, provjeru valjanosti podataka, dodavanje podataka, razvoj marketinških uvida, otkrivanje prevara.

S KOGA CINT DIJELI OSOBNE PODATKE?

Cint neće učiniti vaše lične podatke dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez vašeg pristanka, osim ako to zahtijeva zakon, kako je dalje navedeno u nastavku.

Ako anketa ili drugi program istraživanja tržišta ili druga aktivnost uključuje stavljanje ličnih podataka na raspolaganje trećoj strani, Cint će dijeliti vaše lične podatke samo uz vaš pristanak. Ako se prikupljeni podaci koriste za statističko modeliranje radi boljeg razumijevanja trendova i preferencija između određenih grupa ili publike unutar opće populacije, samo ograničeni dijeljeni lični podaci koristit će se samo u svrhe istraživanja tržišta i opet samo uz vaš pristanak.

Cint može otkriti vaše lične podatke, podatke o profilima ili druge istraživačke podatke trećim stranama na sljedeći način:

Cint može licencirati određene ograničene lične podatke trećim stranama (npr. Posrednici podataka, agregatori podataka itd.) U svrhe istraživanja tržišta, uključujući, ali bez ograničenja, licenciranje podataka na pojedinačnom i / ili agregiranom nivou (npr. Proizvoda i / ili aktivnost kupovine ili korišćenja usluge, podaci o posjećenosti web stranice, povijest pretraživanja Interneta itd.) za razvoj uvida u publiku i / ili sličnih modela, u svrhu prodaje takvih podataka kupcima treće strane u svrhu obavljanja analitike i pružanja marketinške inteligencije. Ove se informacije mogu dijeliti putem kolačića (ID kolačića), identifikatora mobilnog oglašavanja, adrese e-pošte ili drugog načina. Nakon što se izvrši modeliranje ili objedinjavanje sličnih podataka, lični podaci se brišu.

Pored toga, identifikacione informacije i informacije prikupljene automatiziranim sredstvima mogu se pružiti trećim stranama, uključujući, bez ograničenja, klijente, partnere, agente i / ili dobavljače u svrhu identifikacije ispitanika za ponovni kontakt s anketama ili komunikacijama, otkrivanje prevara i / ili prevencija, podudaranje baze podataka, provjera valjanosti podataka, dodavanje podataka, kodiranje, segmentacija podataka i usluge povezane s nagradama, poticajima i / ili nagradnim igrama ili promocijama.

Cint može čuvati lične podatke ili podatke koji mogu identificirati mašinu kako bi udovoljio vašim zahtjevima i / ili poslovnim zahtjevima Cinta. Na primjer, Cint može zadržati adresu e-pošte učesnika koji su se odlučili da osiguraju da Cint bude u skladu s bilo kojom takvom željom. Svako zadržavanje ličnih podataka vrši se u skladu sa važećim zakonima i propisima.

Opet, Cint će dijeliti vaše lične podatke samo uz vaš pristanak.

DA LI CINT PRIKUPLJA INFORMACIJE OD DJECE?

Cint svjesno ne prikuplja lične podatke od djece mlađe od dobi za koju je potreban pristanak roditelja. Ako Cint sazna da je Cint nehotice prikupio lične podatke od djeteta mlađeg od dobi za koju je potreban pristanak roditelja, Cint će izbrisati takve lične podatke iz naše baze podataka.

KOJE JE ZAŠTITE PRIMENJENO CINT DA BI POMOĆILO OSIGURATI SVOJE LIČNE PODATKE?

Sigurnost vaših ličnih podataka nam je vrlo važna. U skladu s tim, Cint je uspostavio razumne tehničke, fizičke i administrativne mjere zaštite za zaštitu podataka koje Cint prikuplja. Samo oni zaposlenici kojima je potreban pristup vašim podacima da bi izvršavali svoje dužnosti ovlašteni su imati pristup vašim ličnim podacima.

Uprkos zaštitnim mjerama koje Cint primjenjuje, prijenosi putem Interneta i / ili mobilne mreže nisu potpuno sigurni i Cint ne garantira sigurnost mrežnih prijenosa. Cint nije odgovoran za bilo kakve greške pojedinaca u predaji ličnih podataka u Cint.

POZADRŽAVANJE OSOBNIH PODATAKA

Cint će čuvati lične podatke duže nego što je potrebno u svrhu obrade ili po vašem ovlaštenju. Ovaj period se takođe može zasnivati ​​na ugovorima Cint-a ili jednog od vlasnika ili člana našeg ugovora prema vama, važećih rokova zastare (za podnošenje zahteva) ili prema važećem zakonu.

SVOJA PRAVA

Imate pravo pregledati, ispraviti ili izbrisati svoje lične podatke, u skladu sa važećim zakonima i propisima. Konkretno:

Ako želite ostvariti neko od svojih prava, možete nas kontaktirati s takvim zahtjevom koristeći

detalji za kontakt navedeni u "KONTAKTIRAJ NAS" u nastavku.

Po primanju zahtjeva od pojedinca, Cint će pokušati pružiti tražene informacije u roku od 30 dana, pod uvjetom da je zahtjev takav da se na njega može razumno odgovoriti u tom vremenskom okviru. Ako je potrebno više vremena, Cint će vas obavijestiti u roku od trideset dana.

Međutim, u određenim situacijama Cint možda neće moći pružiti pristup nekim ličnim podacima. To se može dogoditi kada:

Ako Cint odbije pojedinačni zahtjev za pristup njihovim osobnim podacima, Cint će obavijestiti pojedinca o razlozima odbijanja.

KAKO SE OTVORITI?

Vaša odluka da učestvujete u anketi ili nekom drugom programu istraživanja tržišta, odgovorite na bilo koje posebno pitanje iz ankete ili pružite lične podatke, uključujući osjetljive lične podatke, uvijek će biti poštovana.

Možete odabrati hoćete li sudjelovati u određenoj anketi ili nekom drugom programu istraživanja tržišta, odbiti odgovoriti na određena pitanja ili prekinuti sudjelovanje u bilo kojem trenutku. Međutim, ne pružanje određenih informacija ili potpuno sudjelovanje u određenoj anketi može vas spriječiti u primanju poticajne naknade ili sudjelovanju u budućim određenim istraživanjima. Za više informacija o poticajima, pogledajte Cint-ove odredbe i uvjete klikom OVDJE.

Članovi panela jednog od naših vlasnika panela koji više ne žele sudjelovati u anketama, drugim programima istraživanja tržišta ili podlijegati upotrebi automatiziranih tehnologija ili drugim aktivnostima, uključujući kolačiće, mogu se odjaviti posjetom stranice Postavke privatnosti portala za članove panela kojem pripadate. Do stranice Postavke privatnosti možete doći i klikom na veze za odbijanje na pozivnicama za anketu. Konačno, članovi panela i učesnici mogu nas kontaktirati koristeći kontakt podatke dane u donjem odeljku „KONTAKTIRAJTE NAS“.

PREKOGRANIČNA POLITIKA

Cint pohranjuje podatke u Europskoj uniji (EU) i Europskom ekonomskom prostoru (EEA). Međutim, kao globalna organizacija, povezana kompanija sa kompanijom Cint ili nepovezani pružatelj usluga može prikupljati, obrađivati, čuvati ili prenositi vaše lične podatke izvan zemlje porijekla.

(EU) i Europski ekonomski prostor (EEA):

Cint-ove pravne osobe izvan EU i EGP-a zaključile su sporazume o zaštiti podataka unutar kompanija koristeći standardne ugovorne klauzule koje je pripremila Evropska komisija. Cint ima ugovore sa dobavljačima usluga i drugim poslovnim pružaocima koji od ugovornih strana zahtijevaju poštivanje povjerljivosti vaših ličnih podataka i rukovanje evropskim ličnim podacima u skladu s važećim evropskim zakonima o zaštiti podataka.

Ruska Federacija:

U skladu sa zakonima o zaštiti podataka Ruske Federacije, Cint prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke građana Ruske Federacije u Ruskoj Federaciji i tek naknadno te podatke prenosi u EU ili EEA.

VEZE DO WEB STRANICA TREĆIH STRANA

Ova Obavijest o privatnosti odnosi se isključivo na naše ankete i druge programe istraživanja tržišta, a ne na bilo koji drugi proizvod ili uslugu. Naše ankete ili drugi programi istraživanja tržišta mogu sadržavati veze do određenog broja web lokacija trećih strana za koje Cint vjeruje da mogu ponuditi korisne informacije. Politike i postupci koje ovdje opisuje Cint ne odnose se na te web stranice. Cint preporučuje da pažljivo pročitate obavijesti o privatnosti ili politike svake web lokacije koju posjetite radi informacija o njihovoj politici privatnosti, sigurnosti, prikupljanja i distribucije podataka. Sudjelujući u bilo kojoj od naših anketa ili drugih programa istraživanja tržišta ili bilo kojoj od naših web stranica nakon bilo koje promjene Obavijesti o privatnosti, vi nam slobodno i konkretno dajete pristanak za prikupljanje, upotrebu, prijenos i otkrivanje vaših Ličnih podataka na način naveden u tadašnjim trenutna Obavijest o privatnosti.

KONTAKTIRAJ NAS

Cint izuzetno cijeni vaše mišljenje i povratne informacije. Ako želite pregledati, ispraviti ili izbrisati svoje lične podatke ili imate pitanja, komentare ili sugestije ili ako želite odustati od naših anketa ili drugih programa istraživanja tržišta ili imate pitanja u vezi sa svojim ličnim podacima, kontaktirajte nas:

Putem e-maila na: [email zaštićen]

Ili putem pošte na:

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Stokholm, Švedska

PAŽNJA: Službenik za poštovanje privatnosti


Što se tiče anketa Pollfish

Ova web stranica koristi dodatak za internet Pollfish. Pollfish je on-line platforma za anketiranje putem koje svako može provoditi ankete. Pollfish surađuje s programerima aplikacija za pametne telefone i vlasnike web stranica kako bi imao pristup korisnicima takvih aplikacija / web stranica i adresirao im anketne upitnike. Ova web stranica koristi i omogućava Pollfish kolačiće. Kada se korisnik poveže s ovom web lokacijom, Pollfish otkriva da li korisnik ispunjava uvjete za anketu. Podaci koje prikupi Pollfish bit će povezani s vašim odgovorima na upitnike kad god Pollfish takve upitnike pošalje korisnicima koji ispunjavaju uvjete. Za potpunu listu podataka koje je Pollfish primio putem ove web stranice, pažljivo pročitajte uvjete ispitanika Pollfish koji se nalaze na https://www.pollfish.com/terms/respondent. Korištenjem ove web stranice prihvaćate ovaj dokument o politici privatnosti i ovim dajete izričitu saglasnost za postavljanje Pollfish kolačića u vaš sistem i obradu gore spomenutih podataka od strane Pollfish. Nadalje, obaviješteni ste da možete onemogućiti rad Pollfish u bilo kojem trenutku pomoću "odjavnog odjeljka" Pollfish dostupnog na web stranici Pollfish ili onemogućavanjem "kolačića treće strane" u postavkama vašeg pretraživača. Još jednom vas pozivamo da provjerite uvjete korištenja ispitanika Pollfish ako želite imati detaljniji prikaz načina rada Pollfish djela.

JABUKA, GOOGLE I AMAZON NISU SPONZOR NITI SU NA SVAKI NAČIN UKLJUČENI U OVAJ KONKURS / ŽREB. NITI JABUČNI PROIZVODI SE NE KORISTE KAO NAGRADE.